Pasivní architektura

Návrhy a realizace nízkoenergetických a pasivních domů, interiér a design

Bahal partner
+420 734 113 105 info[at]pasivniarchitektura[dot]cz

Viladům Dolní Měcholupy

KONCEPT Úkolem bylo navrhnout kompaktní hmotu pasivního viladomu, která může být pouze omezeně perforována okny tak, aby byl stále dodržen pasivní energetický standard. Úkolem tedy bylo vytvořit hmotu domu tak, aby nepůsobila mohutně, monotónně a fádně. Řešení bylo nalezeno v perforaci fasády dle vnitřního členění domu tak, že jednotlivé části fasády si navzájem v různých úrovních předstupují a ustupují a to dle logiky vnitřního členění bytů za fasádou. Vnitřní dispozice (resp. velikost místnosti) se takto propisuje na fasádu domu. K umocnění větší čitelnosti jsou pak jednotlivé hmoty v různých barevných povrchových úpravách. Obyvatel bytu takto čitelně vlastní nejen byt, ale i část fasády. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Situace Pozemek se nachází v obci Dolní Měcholupy u křižovatky hlavní a vedlejší ulice. Tvar pozemku je lichoběžníkového tvaru. Přístup na pozemek je navržen z východu od vedlejší ulice. Dům se nachází ve východní části pozemku. Hmotu domu zjednodušeně tvoří kompaktní kvádr, čtvercového půdorysu velikosti cca 18x18m, výška domu cca 11m. Z hmoty pak vystupují hmoty dle vnitřní dispozice domu, přičemž sousední hmoty ve stejné úrovni splývají v jeden celek. Dům má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstup do domu je v 1.NP z východní části od vedlejší ulice. Vjezd na pozemek je z východní části při severní hranici pozemku. Zde se nachází rampa do 1.PP. Před vstupem do domu je navržena rozptylová plocha s dočasným stáním pro auta. Ostatní část pozemku tvoří zahrada. Ve východní a jižní části jsou zahrady soukromé, patřící bytům v 1.NP, v západní části je navržena zahrada domovní, která slouží všem obyvatelů domu. Vertikální komunikaci domu tvoří výtah a schodiště. 1.PP V suterénu jsou navržena parkovací stání vč. stání pro invalidy, technologická místnost a komora. Suterén je přístupný vertikálními domovními komunikacemi. Příjezd do suterénu je po rampě ze západu. Suterén je provětrán přirozeně okny v severní části. Vjezd uzavřen sekčními garážovými vraty s dálkovým ovládáním, jednosměrný provoz s elektronickou signalizací. 1.NP V přízemí domu se nachází vstup, který je zapuštěn do hmoty domu - přistřešen hmotou domu. Vedle vstupu je prostor kolárny. Vstupem se vchází do hlavní haly se schodištěm a výtahem. Z haly jsou přístupné byty 1.NP a dále sekce se sklepy. Navrženy jsou 2 typy sklepů dle velikosti bytů. Chodbou okolo sklepů je umožněn výstup do domovní části zahrady, která je přístupná pouze obyvatelům domu. V této části zahrady je navrženo dětské hřiště, parkové úpravy a sekce se sušáky. Oba byty se nachází v jižní části domu. Jedná se o byt 2+kk ve východní části s vlastní zahradou a byt 3+1 v západní části s vlastní zahradou. Zahrady jsou přístupny francouzskými okny z obytných místností. Byt 3+1 je dimenzován a uspořádán tak, že splňuje stavební požadavky vyhlášky č.398/2009Sb. - byt bez stavebních úprav slouží tělesně postiženým osobám. 2.NP Zde se nachází: byt 4+kk v západní části, 2+kk v jižní části a 3+kk ve východní části. 3.NP Zde se nachází: byt 3+kk v západní části, 2+kk v jižní části a 4+kk ve východní části. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ Povrchová úprava fasády je tvořena cihelnými pásky Klinker v různých barevných provedení. Barevné řešení exteriéru se propisuje do interiéru - každá místnost v bytě má stěny pokryty pásky Klinker v barvě dle příslušné fasády. Okna jsou masivní dřevěná s izolačním trojsklem. Barva grafitová. Ostění oken a dveří je tvořeno obkladem z umělého kamene přes šířku ostění. Barva kamene grafitová dle barvy oken. Ostění obdobně řešeno i v interiéru. Krytina domu z pozinkovaného plechu. Zárubně a dveře plné, případně prosklené, rám i dveře odstín grafit. TECHNOLOGIE Navržený viladům je úsporný bytový dům v pasivním energetickém standardu. Větrání je řešeno centrálně s rekuperací tepla z odpadního vzduchu, rozvody větracího vzduchu jsou umístěny v podhledech bytů. Zdroj energie: centrální zdroj tepla a ohřevu teplé užitkové vody, bytové předávací stanice pro vytápění a ohřev vody. Vytápění: teplovodní systém s malými designovými tělesy v jednotlivých místnostech, vlastní nastavení a ovládání, regulovaný termostat, programování denních režimů. Kastlíky pro osazení žaluzií na oknech východní, jižní a západní fasá