Pasivní architektura

Návrhy a realizace nízkoenergetických a pasivních domů, interiér a design

Bahal partner
+420 734 113 105 info[at]pasivniarchitektura[dot]cz

RD Kostelní Střimelice

účast: STUDIE 2012 investor: soukromá osoba charakteristika: novostavba pasivního domu. investiční náklady: - kapacita: -

Požadavky:

Pasivní dům do 6.000.000,- vč. DPH. (vč. spodní stavby a finalizace).

Inspirace domu: Jednoduchost výrazu, použití přírodních materiálů - zalíbení v přirozeném stárnutí materiálů, hravost, veselost. Program, provoz: - manželé se dvěma dětmi - obývací pokoj s kuchyňským koutem, pracovna (kt. bude alternativně sloužit jako hostinský pokoj), ložnice rodičů, 2 dětské pokoje, hygienické zázemí v přízemí (alternativně využíváno pro hostinský pokoj), hygienické zázemí v patře dle současných požadavků a trendů - koupelna na chodbě + samostatná koupelna rodičů -vizuálně propojená s ložnicí, potřebné skladové prostory a šatny, samostatná dvojgaráž propojená s domem vstupní verandou. Patrový dům umožňující výhledy do kraje obce. Schodiště součástí komunikační haly v přízemí funkčně i opticky propojeno s halou v patře. dům vs. pozemek: Z obytných místností v přízemí přímý vstup do zahrady. Ideálně domem oddělit „veřejnou“ severní část zahrady ( příjezd aut, příchod návštev) od „soukromé“ jižní.

Situace:

Tvar domu se skládá z hmoty domu vyvedeného v pasivním standardu a hmoty dvojgaráže. Oboje je propojeno vstupním zádveřím-verandou, tak že půdorysně celek vytváří podélný obdélník. Proporčně je uplatněn modulový vzorec násobků 3m. délka domu 12m +3m zádveří + 6m garáž, šířka 6m, výška 6m. Dle konceptu je dům osazen v severní části zahrady - orientace podélné osy domu je východ-západ., tím vytváří optickou bariéru a striktně dělí pozemek na severní - veřejnou část s příjezdovými plochami stání a skladovacími plochami a na jižní - soukromou část zahrady. Dům je vertikálně dělen do dvou podlaží - společenské přízemí a soukromé patro. Půdorysně je dům dělen na jižní obytný trakt a severní obslužný trakt. Ze všech místností v obytném traktu je umožněn výhled velkoformátovými okny do jižní soukromé části zahrady, v přízemí dokonce těmito okny umožněn vstup do zahrady.

Architektonické řešení

Vzhled domu je tvořen jasně čitelnou hmotou hranolu, která nejlépe vyhovuje požadavkům pro tvar pasivního domu. Tato hmota je pohledově ucelena použitím jednotné přírodní textury dřevěného obkladu, vyjadřující vztah investorů k přírodě. Hmota je pak perforována otvory dle funkčních náplní domu s důrazem na jejich orientaci jižním směrem Příjezd a přístup na pozemek je z východní strany od přilehlé místní komunikace. Na tuto navazuje vjezd na pozemek s odstavnou plochou a vjezd do garáže ze severní strany. S vjezdem sousedí spojovací část RD se vstupem do domu ze severní strany, Na vstup navazuje chodba místnost technologie, hyg.zázemí přízemí, pracovna (hostinský pokoj) hala s prostorovým vřetenovým schodištěm a obytný pokoj s kuchyňským koutem. Pracovna a obývací pokoj jsou francouzskými okny propojeny se zahradní terasou a se zahradou. Vřetenové schodiště spojuje přízemní halu s halou v patře. Ta volně přechází v otevřenou šatnu. Na chodbu a halu navazují 2 dětské pokoje, koupelna a ložnice rodičů s vlastní koupelnou oddělenou transparentní stěnou.

Materiálové řešení a interiér

Fasáda tvořena opláštěním z prkenného obkladu s provětrávanou mezerou. Okna většinou velkoformátová bez dalšího členění. Odstín oken tmavý. Před okny instalovány předokenní žaluzie.

Nosná konstrukce

Ocelová konstrukce s tenkostěnných profi lů vyplněná tepelnou izolací.

Technologie, uživatelský komfort

Tepelné čerpadlo s centrálními vzduchovými rozvody dle požadavku na pasivní domy a elektrodohřevem. Vše v rámci dodávky. S ohledem na orientaci pozemku možno využití solárních panelů. Vzhledem k rozsahu a možnostem pozemku požadavek na přípravu pro zemní tepelný výměník. Podlahové vytápení ve všech místnostech domu. Inteligentní řízení budovy. Vždy alespoň jedna tabule oken v místnosti otevíravá.