Pasivní architektura

Návrhy a realizace nízkoenergetických a pasivních domů, interiér a design

Bahal partner
+420 734 113 105 info[at]pasivniarchitektura[dot]cz

Západočeská galerie v Plzni

účast: STUDIE 2009 investor: Veřejná architektonická soutěž o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni, 2009 charakteristika: novostavba galerie investiční náklady: - kapacita: - spolupráce: Ing.arch. David Hlouch koncept: galerie umění=plechovka s barvou Nádoba naplněná uměním, do které se návštěvník přichází ponořit a nasát nový prožitek z uskladněného umění. Kompaktní nádoba pravidelného tvaru válce, která se plní shora. Jednoduchý kovový plášť nejefektivněji vymezuje (obestavuje) vnitřní prostor. Situace Budova galerie válcového tvaru je umístěna přibližně do středu pozemku. Veřejné komunikační prostory okolo objektu jsou zachovány. Hlavní vstup do objektu je orientován k jihozápadu. Shromažďovací prostor před vstupem navazuje na promenádní prostory sadu a je jim exponován, zatímco je přirozeně chráněn hmotou galerie od zatížené komunikace Pražské ulice. Zásobování, vjezd pro automobily a vstup pro zaměstnance jsou orientovány do ulice Križíkovy sady. Dispoziční rešení Objekt má 6 nadzemních a 5 podzemních podlaží. Nadzemní podlaží: Vstup , vjezdy , pokladny, auditorium, výstavní prostory a expozice, administrativní prostory a vzdělávací a ateliérové provozy. Dále doplňující provozy kavárny a muzejního obchodu. Podzemní podlaží: Depozitáře, sklady, dílny, restaurátorské a konzervátorské pracovište a zázemí zaměstnanců. V nejnižších podlažích je situováno podzemní parkování. Pohyb lidí, exponátů a automobilů je zajištěn příslušnými výtahy. Doplňkově jsou v objektu umístěna schodiště. Úniková schodiště jsou umístěna vně objektu pod fináln fasádou. Architektonické řešení Dům tvoří válec o vnitřním průměru 30m a vnějším průměru 34m. Výška válce je 28m hloubka pod zemí 19m.Vnější obvodový plášť, střecha a podlaha vstupního podlaží jsou navrženy kovové. Tím je důsledně dosaženo symboliky konceptu. Tato kovová vrstva je perforována pouze v minimálním nutném rozsahu 4 otvorů pro komunikace a jedním kruhový otvorem ve střeše objektu, který představuje hrdlo nádoby kudy je zásoben objekt přirozeným denním světlem. Otvory ve vnějším plášti lze uzavřít plechovými výsuvnými vraty tak, že dojde k uzavřen celého objektu. Dům tedy v klidovém (uzavřeném) stavu nabývá původní formy celistvé „plechovky“. Fasáda Fasádu domu tvoří vlnitý leštěný nerezový plech na nosné ocelové konstrukci. Plech je na plášti aplikován v diagonálním směru v úhlu 60°, takže osy jednotlivých vln tvoří nekonečnou sérii prostorových spirál - šroubovic. Dvojí zaoblení (obje tu i vlnité fasády) vytváří netradiční interpretaci různorodého okolí galerie. Fasáda galerie se takto sama stává uměleckým plátnem, které si pohrává se způsobem interpretace okolní reality. Rešení výstavních prostorů a interiéru Stěny, podlaha a stropy jsou přiznané betonové. Zábradlí schodiště a ochozu je navrženo jako prosklené stejně jako výplně otorů, které jsou osazeny do hliníkových rámů. Výstavní fundus tvoří stěny zavěšené na nosné kolejnicové konstrukci u stropu Stěny lze dle potřeby po kolejnicích posunovat a prostor variabilně formovat. Stěny jsou navrženy jako dřevo-ocelová konstrukce, s možností kombinace s celoplechovým potažením. Barva stěn černá. Prostor je volně doplněn sedacím nábytkem. Prostor je osvětlen přirozeným osvětlením horním otvorem ve stropě nad 5. NP. Jednotlivá umělecká díla budou dále individuálně nasvícena umělým osvětlením. Prosklenou střechu i podlahu do recepční haly je možno zatemnit lamelovým systémem instalovaným pod konstrukcí střechy. Vnitřní převýšená dvorana výstavní prostory navzájem propojuje a nabízí návštěvníkovi jedinečné pohledy do prostoru „nádoby“. Nosná konstrukce N k. je tvořena železobetonovými konstrukcemi obvodových zdí podpořených vnitřním skeletem.