Pasivní architektura

Návrhy a realizace nízkoenergetických a pasivních domů, interiér a design

Bahal partner
+420 734 113 105 info[at]pasivniarchitektura[dot]cz

RD Perštejn

účast: STUDIE 2009 investor: soukromá osoba charakteristika: novostavba pasivního domu. investiční náklady: - kapacita: - spolupráce: Ing.arch. David Hlouch, Patrik Uchaľ, Ing.arch. Eva Vopátková

Zadání

Návrh navazuje na urbanistickou studii rezidence Perštejn. Návrh řeší konkrétní požadavky investora vybraného rodinného domu typu L.

Koncept

geometrizací území na pravidelnou rastrovou síť jsou definovány základní konstrukční body domu. Hmota domu vzniká propadem a zdvihem terénu v těchto bodech a je pak dále členěna příčkami dle požadavků investora. Tato metoda určuje hlavní tvar domu a materiálové vazby jednotlivých ploch. Dispozice dům je jednopodlažní, z poloviny vestavěný do terénu. Návaznost domu na terén a jeho včlenění do terénu umožňuje volný pohyb osob před domem, za dome i na domě . V půdorysném průmětu to znamená, že rozsah zahrady je prakticky roven původní velikosti pozemku. Do domu se vstupuje od příjezdové komunikace ze severu. Na tuto komunikaci navazuje dvojgaráž a sklady. Na vstup navazuje prostor verandy, vstup a veranda provozně dělí dům na západní společenskou část (s wellness, barem a hostinským pokojem) a východní rodinnou část (obývací pokoj, kuchyně, pracovna) , která směrem na východ přechází v soukromou část domu (dětské pokoje, ložnice a k tomu přidružené koupelny). Místnosti jsou zároveň v domě uspořádány tak, že při jižní fasádě jsou místnosti obytné, při severní doplňkové. Technické řešení nosná konstrukce je betonová skořepina nesená stěnou a sloupy v obvodových částech domu. Střecha je pochozí, zatravněna a porostlá keřovitou vegetací.