Pasivní architektura

Návrhy a realizace nízkoenergetických a pasivních domů, interiér a design

Bahal partner
+420 734 113 105 info[at]pasivniarchitektura[dot]cz

RD Baba, Praha 6 - půdní vestavba

účast: STUDIE 2008-2009; DUR 2010; DSP 2010; DPS 2010; ADP 2010-2011 investor: soukromá osoba charakteristika: půdní vestavba a rekonstrukce dvojdomu investiční náklady: - kapacita: - spolupráce: Ing.arch. David Hlouch, Patrik Uchaľ Zadání Investor požaduje předělat prostor půdy na obytné podkroví s ložnicí, pracovnou a koupelnou. Koncept Při volbě konceptu půdní vestavby dvojdomu je jako hlavní východisko zvolen respekt ke stávající konstrukci střechy, která je ve výborném stavu v celém podkroví dvojdomu. Místo pro nové funkce je nalezeno v omezeném rozsahu krokví mezi pozednicí a vaznicí ležaté stolice. Z prostorového omezení stávajícího tvaru střechy vychází velmi kompaktní tvary navržených objemů. Pro každou funkci vzniká samostatný objekt - box. Objem boxu vyčnívající nad střešní rovinu tvoří geometricky velmi jednoduchý vikýř. Takto jsou do střechy vloženy boxy pro ložnici, pracovní kout a koupelnu. Tři boxy pro tři strany podkroví, tři nové funkce v podkroví, tři nové hmoty v původní střeše. Každá funkční jednotka - box je dle vnitřních dispozičních nároků a vnější vazbě na okolí umístěna na patřičnou stranu střechy: Ložnice na západní straně střechy, pracovna na jižní straně domu, koupelna na severní straně střechy. Na čtvrté (vnitřní) straně podkroví je osazen schodiště, které navazuje na stávající vertikální komunikaci domu. Na něj navazují obslužné prostory podkroví. Ty tvoří v původním objemu podkroví souvislý členitý objem, který vznikne odečtením hmoty tří nových jednotek. Půdní prostory mezi jednotlivými boxy a schodištěm jsou ponechány co nejvíc otevřené a přístupné. Kromě schodiště jsou tyto prostory dále funkčně diferencovány jako šatna, skříňový sklad, prostor pro sezení. Stěny každého boxu jsou osazeny okny. Okna mají různou velikost dle funkční náplně jednotlivých boxů a jejich odlišných priorit (soukromí vs. výhled ). Ochrana proti slunci / vizuálnímu kontaktu s vnějším prostředím bude řešena vnějšími horizontálními žaluziemi. Stěny vložených boxů jsou uvnitř půdy ořezány tak, aby byly boxy vzájemně otevřeny a celý prostor půdy zůstal propojen. Koupelna - prosklenou stěnou s posuvnými dveřmi je propojena s komunikačním prostorem půdy, propouští tak svě tlo do prostoru schodiště. Ložnice - je zcela propojena s pracovnou. Pracovna - opticky provázaná pevně zaskleným otvorem se schodištěm. Materiálové řešení Hmoty vestavby jsou osazeny do stávající střechy tak, aby nenarušily čitelnost původního tvaru střechy. Vnější opláštění vikýřů je navrženo světlé předzvětralé titanzinkové oplechování. Vzhled vnějších povrch rámů oken i stínících prvků bude zvolen ve shodě s tímto oplechováním. Pro stávající valbovou střechu je navržena vláknocementová krytin šedočerného odstínu opticky shodná se stávající krytinou dvojdomu tak, aby došlo k optickému splynutí pláště obou polovin střechy. Fasáda bude zateplena a obložena cihelným obkladem. Materiálové řešení interiéru by mělo zachovat čitelnost kontrastu mezi původním tvarem střechy a vestavěnými hmotami. Prostor půdy se materiálově dělí na: 1. obslužné prostory a komunikace - pod původním tvarem střechy podlahy: přírodní linoleum (např. marmoleum) v šedé neutrálním odstínu; stropy, stěny: obklad barevně neošetřenými cementovláknitými deskami 2. funkční prostory - nově vsazené boxy podlahy: dřevěné parkety (vzor i druh dřeva dle stávajících prosto domu - buk); stropy, stěny: obložení sádrokartonovými (příp. sádrovláknitými) hladkými bílými či barevně natřenými deskami. Schodiště je navrženo jako ocelové montované na místě. Povrchová úprava schodišťových stupňů bude shodná s povrchem podlah obslužných prostor. Na stěny koupelny budou použity omyvatelné glazované povrchy (obklad na bázi keramiky, či skla) - nejlépe mozaika. Podlaha koupelny je navržena z tropického dřeva - teak, ipe) osazeného do živičného základu. Oddělení koupelny od chodby -resp. od schodiště bude řešeno prosklením kvůli zachování výrazu celkového propojení prostor. Prosklení bude řešeno jako průsvitné plochy Mezi ložnicí a schodištěm je navržena vestavěná šatní skříň přístupná z ložnice lehkými průsvitnými posuvnými dveřmi. Vnitřní prostor skříně bude řešen montovaným skříňovým systémem. Dřevěné prvky budou v maximální možné míře přiznány v interiéru, povrchová úprava bude zvolena tak, aby byl zachován původní vzhled dřeva (kartáčování, bezbarvé ochranné nátěry). Okna okenní rámy jsou navrženy jako dřevo-hliníkové - vnější povrch hliník vnitřní povrch lakovaný bílou matnou lazurou. Okenní parapety na vnitřní straně budou ošetřeny stejnou povrchovou úpravo jako o okenní rámy.