Pasivní architektura

Návrhy a realizace nízkoenergetických a pasivních domů, interiér a design

Bahal partner
+420 734 113 105 info[at]pasivniarchitektura[dot]cz

RD Vrané nad Vltavou

účast: STUDIE 2008-2009; DUR 2010; DSP 2011; DPS 2011; ADP 2011-2012 investor: soukromá osoba charakteristika: novostavba nízkoenergetického domu investiční náklady: - kapacita: - spolupráce: Ing.arch. David Hlouch, Patrik Uchaľ Koncepce Požadavky: maximální proslunění obytných místností, maximální propojení domu se zahradou, vytvoření soukromých částí zahrady mimo zorné pole oken sousedních domů a protilehlé bytovky, maximální zachování a doplnění stávající zahrady, maximální bezbariérový provoz, využití výhledů do okolí. Inspiraci při řešení požadavků lze nalézt v tématu zámek a zámecké zahrady, resp. ve vztahu zámku jako reprezentativního sídla, které je situováno na pozemku majitele tak, že část pozemku před zámkem tvoří příjezdovou veřejnou část a část za zámkem tvoří soukromou zahradu. situace Tvar domu je užší a podélný. Dle konceptu je osazen v jižní - rozšířené části pozemku. Tím vytváří optickou bariéru a striktně dělí pozemek na severní - veřejnou část se sadem a na jižní - intimní část soukromé zahrady, která je okolí skryta jeho hmotou. Dům posazený ve vyšší části pozemku má přehled i výhled, přitom zůstává nenápadný. Dům je vertikálně dělen do dvou podlaží - technické přízemí a obytné patro. Technické podlaží je pouze pod polovinou obytného patra. Zbylá polovina přízemí je zcela otevřená a slouží jako dvůr. Přízemí domu je zapuštěno do svahu tak, že je umožněn přístup ze zahrady do obou podlaží domu. Horizontálně je dům - resp. jeho obytné patro děleno na část společenskou - západní a soukromou - východní. Společenská část je exponovaná do severní - veřejné části zahrady, zatímco soukromá část je již skryta za domem sousedního pozemku. Obytné podlaží je dále děleno na jižní obytný trakt a severní obslužný trakt. Ze všech místností v obytném traktu je umožněn přímý vstup do jižní soukromé části zahrady. Spojovacím článkem mezi oběma podlažími je vstupní dvoupodlažní veranda se schodištěm a galerií, která je umístěna ve společenské části dispozice. Architektonické řešení Inspirací pro vzhled domu jsou průmyslové halové stavby. Základem domu je hala ohraničená obvodovými konstrukcemi. Hmotově se jedná o podelný kvádr rozměru cca 9m x 29m. Obvodové zdivo je tvořeno pohledovými výplněmi z cihel, které jsou vsazeny mezi sloupy z ocelových profi lů umístěných v pravidelném rastru po 3,6m. Ocelové konstrukce jsou černé, zdivo je ponecháno v přírodní barvě. Tento pravidelný rastr dělí fasádu do 8 pravidelných modulů. Moduly obvodových stěn jsou mezi ocelovými sloupy vyplněny okny dle náplně. Materiálové řešení a interiér 1. hala - obálka domu. Základním prvkem je nosná ocelová konstrukce, doplněná pláštěm z pohledových cihel, větranou mezerou a tepelnou izolací. Okna jsou převážně velkoformátová. Dveře jsou prosklené, garážová vrata jsou lamelová. Veškeré rámy jsou černé. Primární kce. střechy je z pohledových ocelových příhradových vazníků. Sekundární konstrukce je z vazníků a krokví, schovaná ve střešním plášti a doplněná izolací. Na střeše je krytina s výraznou vlnou. Podbití střechy je z prken opatřených bílým nátrem. Podlaha je betonová. 2.členění Hala je členěna na potřebné místnosti užitím pevných sdk. příček s bílou malbou, užitím mobilních příček, vestavěných skříní, prosklených příček, dvřemi a schodištěm. Dveře mají bílé zárubně a prosklené výplně v černém orámování. Schodiště a zábradlí je navrženo jako ocelové černé. Vestavěný nábytek bude bílý nebo světle krémový. 3.zařízení V místnostech a prostorách jsou instalována zařízení dle funkce místnosti. Sanita, armatury - umyvadla, vany a wc se předpokládají samostatně stojící. Armatury budou nerezové, anebo černé. V obývacím pokoji budou instalována matná černá kamna s industriálním vzhledem, komín bude matný černý. Kuchyně bude zařízena spotebiči v nerezové nebo černé barvě. Nábytek kuchyně bude bílý, nebo svtle krémový. Instalovaná svítidla jsou navržena v duchu industriálních staveb - vzhled starých továrních lamp, mobile art svítidla. Součástí zařízení jsou např. i pohledově přiznané trouby vedení VZT. 4.mobiliář Veškerý mobiliář bude vybrán a dodán investory. Ostatní složky interieru jsou navrženy tak, aby umožnily umístění jakéhokoliv druhu a stylu mobiliáře. Nosná konstrukce Ocelová konstrukce je tvořena rámy s profi lů, které jsou rozmístěny v pravidelném rastru po 3,6 metrech. Šířka rámu je cca 9m. Tyto rámy vynáší desku 1.NP. V 1.NP ocelová konstrukce se stává podružným nosným systémem sloužicím k ukotvení obvodové vrstvy stěny z pohledových cihel. Hlavním nosným prvkém se stávají cihelné pilíře interiérového zdiva. Pilíře vynášejí ocelové příhradové nosníky, které jsou přiznány v interiéru a které nesou vrstvy střechy.