Pasivní architektura

Návrhy a realizace nízkoenergetických a pasivních domů, interiér a design

Bahal partner
+420 734 113 105 info[at]pasivniarchitektura[dot]cz

Vstupní a administrativní objekt automobilky TPCA, Kolín-Ovčáry

účast: STUDIE 2008; investor: Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. charakteristika: novostavba vstupního administrativního objektu výrobního závodu investiční náklady: - kapacita: - spolupráce: Ing.arch. David Hlouch Zadání TPCA je automobilový výrobní závod, který vyrábí vozy Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroen C1. Nachází se v Prumyslové zóně Kolín-Ovčáry a rozkládá se na ploše 124 ha, z cehož zastavěná plocha tvoří 60 ha. Závod byl postaven v letech 2002 až 2005 a tvoří jej haly 5ti provozů (lisovna, svařovna, lakovna, montáž, kontrola kvality) spojených v jeden celek. V současné době má fi rma potřebu rozšířit své nevýrobní prostory o novou budovu (dále budova 603), která bude sloužit jako reprezentativní vstup do závodu a poskytne prostory pro bezpečnostní službu a zdravotní středisko. Budova 603 Nová budova 603 je umístěna v “čele” výrobního komplexu, kudy do areálu vcházejí zaměstnanci, obchodní návštěvy, školní exkurze a další. Jejím účelem je nejen zajistit prostory pro nevýrobní služby, ale být i tváří fi rmy. Budova je nízkoenergetická a využívá moderní ekologické technologie. Objekt je možno rodělit na tři části: centrální hala, služební vchod a zdravotní středisko. Výhledově je pak možné objekt rozšířit o další funkce, např. školka nebo sportovní hala. Budova 603 proto není být architektonicky uzavřeným celkem, ale umožňuje případné další rozšírení. Centrální hala Do TPCA přichází denně okolo 100 návštevníků, za účelem obchodních jednání, vyřízení agendy, schůzek a podobně. V průběhu dne závod dále navštíví několik skupin (4*36 lidí) na exkurzi závodu. Ústředním místem reprezentativní zóny je centrální hala s recepcí, kde návštěvník přichází do prvního kontaktu s fi rmou. Podle charakteru návštevy návštevník zůstává v centrální hale, nebo je vpuštěn do závodu. Centrální hala nabízí dostatek prostor pro příjemné čekání návštevníků a skupin pro exkurze. Centrální hala je „výlohou fi rmy“, která jasně návštevníkovi říká, že se ocitl v průmyslové a technologicky vyspělé fi rmě, která je špičkou ve svém oboru; jsou zde mimo jiné umístěny plakáty a vitríny s diplomy, poháry a oceněními, které fi rma získala. Drobnou obchodní agendu je možné vyřídit u stolečku v centrální hale, pro důležitejší schůzky slouží meetingové místnosti v patře. Jejich variabilní členění je umožňuje dle potřeby propojovat a zvětšovat. V centrální hale je i malý bar, který obsluhuje meetingové místnosti, ale využít ho mohou i návštěvy čekající v centrální hale. Služební vchod a security Zaměstnanci vstupují do závodu služebním vchodem, ve kterém jsou umístěny turnikety. Tento vchod používají i subdodavatelé a je zde proto umísten pult bezpečnostní služby, kde se vyřizují povolení k práci a vstupu. Bezpečnostní služba má své operační středisko, kancelář a zázemí pro strážné. Protože bezpecnostní služba řídí provoz jak v centrální hale tak i ve služebním vchodě, je její centrála umístěna mezi halou a služebním vchodem. Zdravotní středisko Zdravotní středisko má svůj vlastní vchod a recepci. Součástí recepce je archiv, ve kterém jsou uloženy zdravotní karty a dokumentace zaměstnanců. Po ohlášení a registraci zaměstnanec pokračuje do jedné ze dvou oddělených čekáren pro nemocné nebo pro zdravé. Na čekárny navazují ordinace a malé fi tness centrum pro rehabilitaci. Ve zdravotním středisku jsou ordinace fyzioterapeuta, praktického lékare, gynekologa, zubaře, závodního lékaře, pro preventivní prohlídky a další. Zdravotní středisko poskytuje veškerý komfort jak návštěvníkům tak i zdravotnickému personálu. Koncept Objekt bude v čele výrobního komplexu, v místech kudy během dne proudí davy zaměstnanců, návštěvníků, jezdí auta. Aby objekt tomuto proudu nebránil, ale naopak jej usměrnil, nacházíme inspiraci objektu ve stavbách mostů. Pilíře v proudu a hlavní náplň nad proudem. Architektonické řešení Dle konceptu nosnou suprakonstrukci tvoří 6 jader, které jsou rozmístěny po obvodu domu. Tato jádra vynáší patra, která jsou nesena příhradovou konstrukcí kotvenou do jader a umožňující překlenout vzdálenosti mezi jádry. Tím se hlavní náplň domu dostává do pater a přízemí nabízí volný půdorys pro vrátníci, komunikace, vstupní reprezentativní halu, případně zachovává stávající parkovací plochy.