Pasivní architektura

Návrhy a realizace nízkoenergetických a pasivních domů, interiér a design

Bahal partner
+420 734 113 105 info[at]pasivniarchitektura[dot]cz

Halová kancelář automobilky TPCA, Kolín - Ovčáry

účast: STUDIE 2007-2008; DPS 2008; ADP 2008 investor: Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. charakteristika: rekonstrukce a interiér halové kanceláře výrobního závodu investiční náklady: - kapacita: 250 zaměstnanců spolupráce: Ing.arch. David Hlouch HALOVÁ KANCELÁŘ Zadání stávající pracovní prostředí halové kanceláře bylo analýzováno jako monotónní (jednotvárný prostor bez záchytných orientačních bodů), neosobní (celkový dojem kanceláře je velmi šedivý) a nepřehledné (jednotlivec se zde cítí ztracen). Projekt má zlepšit podmínky pracovního prostredí halové kanceláře, vytvořit zdravé a atraktivní prostředí pro práci, které umožní lepší komunikaci, spolupráci, a posílí týmového ducha a v kterém budou pracovat spokojení zaměstnanci. Koncept “cesta krajinou” Současná kancelář evokuje pocit monotónnosti, pouštní krajiny, sterilního prostredí. Koncept návrhu vychází z rozmanitosti přírody, krajiny, Země. Do jednotvárného pouštního světa stávající kancelářské krajiny vnášíme škálu viditelného spektra barev - gradient přírody. Návrh Prostor je členěn pásy v barvách spektra na 14 sekcí. Tím se prostor člení do menších a útulnějších podcelků, ale zároveň se propojí díky barevné návaznosti gradientu pásů. Barevného tónování jednotlivých rámů je docíleno použitím barevně škálovatelných materiálů: na podlahu přírodní linoleum – marmoleum na sloupy nátěr, případně obklad v barvě příslušného modulu pás v sdk podhledu v barvě příslušného modulu Materiál podhledu bude zachován, stejne jako povrchové úpravy zbývajících sten. Celou halovou kanceláří dále probíhá komunikace - cesta krajinou. Cesta bude vydláždena velkoformátovou dlažbou s bílými krajnicemi ze stejného materiálu. Vnitřní podélná stena (u výrobní haly) bude pojednána velkoformátovými tabulemi a doplněna velkoformátovými tisky fotografi í krajin v barvách dané sekce. Na vnější straně kanceláře (u exteriérových oken) budou umísteny tabule posuvné. V prostoru budou instalovány magnetické a podsvětlené skříňové tabule. RECEPCE Koncept Recepce je místo setkání, místo zastavení, plocha mimo hlavní komunikaci, místo získání nových informací, místo umožnující vyčkat na schůzku. Recepce je inspirována atmosférou dálničních odpočívadel. Klidná krajina a pohyb auta na silnici z kterého zůstávájí jen linie rozmazaných světel. Návrh Prostor u recepce má umožnit krátná neformální / pracovní setkání, ranní meeting. Zároveň uvést návštevníka do prostoru halové kanceláře, ev. mu umožnit pohodlné čekání. Recepce budou obsluhovat 2 recepční. Záda recepce budou opatřena podsvětlenou skleněnou tabulí s logem TPCA a grafi kou v podobě všech barevných pruhů kanceláře. Pruhy jsou seřazeny dle skutečného umístení v halové kanceláři a usnadňují orientaci v prostoru kanceláře. Recepční pult doslovně prepisuje myšlenku z konceptu – pruhy světel jedoucího auta. Dva červené a dva bílé pruhy jsou podsvíceny. Zbytek pultu je z průsvitného a jemně transparentního skla. Nosná konstrukce pultu je z ocelové konstrukce – podobné těm, které vynáší dálniční tabule. VIP MEETING ROOM Koncept Prostory VIP jsou koncipovány jako místo izolované od okolního světa, do kterého atmosféra okolí proniká pouze tenkými pruhy kolorovanými ve stejném barevném gradientu jako prostory hlavní kanceláře. Tím je docíleno pocitu sounáležitosti s prostorami kanceláří. Luxusní dojem bude podtržen užitím kvalitních materiálů a mobiliáře. Návrh Stěny budou obloženy systémem tabulových skříní magnetických a podsvětlených, které od sebe budou odděleny podsvětlenými pásky v barvách příslušného spektra. V barvách spektra bude proveden i sedací nábytek. V prostorách zázemí budou instalovány šatní skřínové systémy.