Pasivní architektura

Návrhy a realizace nízkoenergetických a pasivních domů, interiér a design

Bahal partner
+420 734 113 105 info[at]pasivniarchitektura[dot]cz

RD Žvahov, Praha 5

účast: STUDIE 2007-2008; DPS 2008-2009; ADP, TDI 2010-2012 investor: soukromá osoba charakteristika: rekonstrukce a dostavba RD investiční náklady: - kapacita: 3 bytové jednotky spolupráce: Ing.arch. David Hlouch, Patrik Uchaľ Zadání Stávající RD (SO1) zrekonstruovat na 3 byty a doplnit o novostavby objektů - garáž se skladem (SO2), stání pro auta se zahradní přípravnou a skladem (SO3), terasa s bazénem a technologii (SO4) a nový plot (SO5). Koncept Dům se tyčí na Žvahově nad Barrandovským mostem. Dům chceme rozzářit do okolí. Dům jako bílý krystal podporujeme solidní kamennou základnou - stávajícího soklu, ke kterému přidáváme další parterové objekty. SO1 Objekt třípodlažní + půda. 1.PP, 1.NP a 2.NP jsou propojena domovním schodištěm v západní části domu. 1.PP a 1.NP přístupné samostatnými vstupy. 3.NP je přístupné mobilním schodištěm z haly 2.NP. Z 1.PP je umožněn výstup francouzskými okny na terasu. Každé podlaží tvoří jeden byt. 3.NP je součástí 2.NP a bude využito jako dětský koutek. Suterén bude zateplen a obložen kamenným obkladem. Patra budou zateplena a bíle omítnuta. Střešní krytina bude zachována. Vikýře a veškeré plechové a ocel. kce. budou provedeny v antracitovém odstínu. Střecha nad vstupem bude odstraněna a nahrazena novým ocelovým přístřeškem. Bude odstraněna i část střechy nad jihovýchodním rizalitem ve 2.NP, kde bude vyhotovena terasa obehnaná zídkou atiky rizalitu. Terasa bude přístupná z kuchyně i z obývacího pokoje. Okna budou vyměněna za nová bílá. Některé otvory budou zvětšeny, jiné nově vybourány. Nad okna pod fasádu budou instalovány exteriérové žaluzie. Nad francouzskými okny 1.PP a 2.NP budou instalovány markýzy. Před vstupem bude navýšena terasa na úroveň vnitřních podlah 1.NP a vyhotoveno schodište doplněné o zapuštěný květináč. Na fasádě domu bude místy instalován popínavý systém a exteriérová svítidla. SO2 Přízemní kubus obložený kamenným obkladem. Objekt sestává ze suterénu a přízemí. Obě podlaží jsou komunikačně i provozně odděleny, do každého patra je zajišten samostatný vstup z terénu. V suterénu, do kterého se vstupuje z části zahrady, jsou umístěny skladové prostory a hygienické zázemí. V přízemí je situována garáž pro osobní automobil. Vjezd je řešen přímo do prostoru veřejné komunikace, další vstup je zajišten z prostoru zahrady dvoukřídlými prosklenými dveřmi. Garáž je prosvětlena nárožním oknem v jižní části. SO3 Kubus vystupující z terénu, obložen kamenem a zastřešen ocelovou pergolou s transparentní krytinou. Obě podlaží jsou komunikačně i provozně odděleny, do každého patra je zajištěn samostatný vstup z terénu. V suterénu, do kterého se vstupuje z části zahrady, jsou umístěny skladové prostory a zahradní kuchyně s grilem a posezením. V přízemí je situováno exteriérové kryté stání pro 2 osobní automobily. Vjezd je rešen přímo do prostoru veřejné komunikace Pod Žvahovem, další volný přístup je zajištěn z horní části prostoru zahrady. Celý prostor stání je kryt ocelovou subtilní pergolou s transparentní makrolonovou krytinou. SO4 Objekt sestává z bazénové vany, přilehlého objektu technologie a zahradního skladu, a retenční nádrže. Do místnosti technologie se vstupuje z jihovýchodní strany přímo z úrovně terénu. Celá zpevněná plocha navazuje výškově na podlahu suterénu RD. SO5 Oplocení tvoří plné zděné části, bíle omítnuté a transparentní ocelové části z listovým motivem.